Caroline Bos, Foto: Inga Powilleit.
Research Laboratory, Groningen i Holland Foto: Christian Richters

UNStudio har gjort sig kända för sitt innovativa sätt att behandla rumsflöden och kommunikationsstråk. Oavsett om det handlar om en villa, ett museum eller stadsplanering lyckas de få omgivningen och byggnaden att föra besökaren framåt och i nya riktningar på ett märkligt flytande sätt. Fasad och insida tvistas samman och byter plats med varandra som om de vore levande organismer. Det är också här som plåtmaterialen kommer till sin rätt. Flexibiliteten och formbarheten utnyttjas alltid på ett smickrande sätt, gärna i samspel med färg, ljus och reflektion. Likt ett solur ändrar byggnaderna skepnad beroende på dygnet.

Nätverk av specialister
UNStudio står för United Network, och framhåller byråns medarbetare, vilka är en mängd specialister från olika delar av världen och inom olika områden så om arkitektur, samhällsplanering och infrastruktur. Bos och van Berkel har en tydlig ambition att ”vara framtiden” vilket återspeglas såväl i deras böcker som i laborerandet med ny teknik.

Framtiden alltid närvarande
Carolines analytiska förmåga liksom blick för helhet och sammanhang har blivit en viktig del i UNStudios olika projekt. I byggnadsverken kan man ofta skymta en reflektion och tolkning av framtiden och hon är angelägen om att hela tiden förändra arbetssättet för att passa samhällets kommande behov och krav. Under hösten har hon bland annat framhållit att vi måste börja se byggnader mer som städer och städer mer som byggnader. Och hon beklagar att samhällsplaneringen hamnar i skuggan arkitektur och politik.

Caroline avslutade nyligen en Master's degree i urban och regional planering, vid universitetet i Utrecht.


Född: 1959
Bor: Amsterdam
Bakgrund:
Journalist med studier i konsthistoria och en Masters degree i ”urban och regional planning”.
Arkitektbyrå:
UNStudio sedan 1999 (1988-99 som Van Berkel & Bos Architectuur Bureau)
Mest uppmärksammade byggnader:
”Carchitecture-skapelsen” Mercedes-Benz-Welt, ett fordonsmuseum i Stuttgart och Theater Agora i Lelystad, Holland.
Aktuella projekt:
Arnhem Central, Arnhem i Holland och Galleria Cheonan i Korea samt “SitTable” för möbelföretaget PROOF
Böcker:
"Ben van Berkel Architect" (1992), "Delinquent Visionaries" (1990), "Mobile Forces" (1994), "Move" (1999), Unfold (2003), "Design Models" (2006). Samtliga är skrivna tillsammans med Ben van Berkel.Mercedes-Benz museum i Stuttgart

MUMUTH (Haus für Musik und Musiktheater) i Graz, Österrike
Foto: Christian Richters

Research Laboratory, Groningen i Holland
Foto: Christian Richters

Theater Agora, Lelystad, i Holland
Foto: Christian Richters

“Tea House on Bunker”, Vreelad I Holland
Foto: Christian Richters

Webb:
www.unstudio.com

Facebook:
Unstudio

Youtube:
www.youtube.com/karn68