Materialet
Rheinzink är en legering av elektrolytfinzink med en renhetsgrad på 99,995 % och exakt definierade andelar av koppar och titan. Råmaterialet smälts, gjuts och lindas upp i en enda kontinuerlig arbetsgång till en rulle på en stålhylsa i en jämn och störningsfri materialkvalitet.

Utförande
Kan levereras som "valsblankt" eller som i fabriken redan förpatinerat material med typiskt blågrått eller skiffergrått utseende.

Bearbetning
De utmärkta bearbetningsegenskaperna gör titanzink till favoritmaterial vid högvärdiga byggprojekt. Olika förbindningstekniker står till buds som falsning, bockning eller mjuklödning som gör att de bearbetande hantverkarna även i samband med komplicerade uppgifter kan uppfylla de specifika önskemålen rörande objektet och förverkliga individuella lösningar med plåtslageri- och systemteknik.

Miljö
Det finns få material vilkas ekologiska egenskaper bedöms lika positivt: energiförbrukningen är ytterst låg både i samband med utvinningen av zink och vid bearbetningen av den. Utsläpp reduceras till ett minimum genom smältning och fortsatt bearbetning i moderna produktionsanläggningar. Det höga metallskrotvärdet och en problemfri omsmältning gör återanvändning ekonomisk. Redan idag ligger återanvändningskvoten på över 90 %.